HÅLLBARHETSARBETE

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi skall erbjuda ett miljömässigt bra val som uppfyller eller överträffar våra kunder höga krav på funktion, kvalitet och värde. Detta med hänsyn inte bara till våra kunders, utan även de anställdas, myndigheternas och allmänhetens krav på säkerhet och miljö.

Kvalitetssäkring

Vi ska kontinuerligt utveckla vårt kvalitetssystem för att möta dels företagets egna krav på en fungerande kvalitetsverksamhet, och dels för att möta våra kunders ständigt ökande krav.

Miljöarbetet
Vi skall sträva efter minsta möjliga miljöpåfrestning i såväl utveckling, produktion och användning av våra produkter.

Arbetsmiljö

Vi skall erbjuda våra kunder produkter som är anpassade till människa och natur också genom att vara ergonomiska och behagliga att arbeta med. Vi skall vara unika även genom att erbjuda bästa möjlig arbetsställning och i möjligaste mån ersätta tunga lyft med våra verktyg.

Vi skall sträva efter att förbättra vår egen arbetsmiljö och prioritera våra medarbetares hälsa.

I allt vårt arbete, inte minst inom detta område, skall vi arbeta på ett sätt som präglas av ständiga förbättringar.

Print Friendly, PDF & Email