3D TRUCK (MAXTRUCK)

MAX-HJUL DESIGN

Rörligheten och vändradien är baserad på den här unika designen. Vändradie 0 mm! Det hjälper till med hantering av gods inomhus.

maxtruck hjul
maxtruck

fri sikt

Ergonomisk design och fri sikt för föraren minskar risken för olyckor vid godshantering. Föraren kan alltid köra i en riktning där han eller hon, från förarsätet har full sikt.

Print Friendly, PDF & Email