AVGASRENING

EHC HT PARTIKELFILTER

När du vill använda några av våra dieselmaskiner inomhus.

Vi erbjuder EHC HT partikelfilter och avgasfilter till:


Truckar och arbetsmaskiner med olika körförhållande
Lätta och tunga fordon som startar och flyttas inomhus
För permanent installation på tunga
fordon, truckar och arbetsmaskiner.

 

Vad våra partikelfilter och avgasfilter gör:

 • Avlägsnar 99,92% av 0,12 micron partikeln som bildas när en motor startar.
 • Reducerar lukter, aromater.
 • Avskiljer mutagena och cancerogena ämnen så som POM och PAH från avgasen.
 • Löser avgasproblemen när inte klassiska avgasslang system går att använda.

 

Hur avgasrening fungerar:

 • Avgasrenare som är lätta att montera och de monteras direkt på ett fordonets avgasrör.
 • Används när fordonet startar och förflyttas med lågt motorvarvtal inomhus.
 • Verkar omedelbart när motorn startar.
 • En katalysator kan används i avgassystemet för att bränna gaser i avgasen.
 • Partikelfiltret monteras permanent på fordonet som arbetar eller är lätt flyttbara för tillfällig installation. Partikel filter är okänsliga för fukt och kan därmed användas på fordon som körs i tvätthallar.
 • Partikelfiltret har en låg vikt och kan användas till de flesta avgasrör.
 • Låg användningskostnad.

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email